Školní legislativa

Legislativa VOŠMT se řídí školskou legislativou České republiky v jejím aktuálním znění, zejména pak 

Na základě školské legislativy jsou zpracovány školní normy, zejména pak
  • vzdělávací program Misijní a teologická činnost
  • školní řád
  • řád domova mládeže
  • stipendijní řád
  • požadavky k absolutoriu