Školní legislativa

VOŠMT se řídí školskou legislativou České republiky v jejím aktuálním znění, zejména pak 
 • Školským zákonem (Zákon 561/2004 Sb.)
 • Vyhláškou o vyšším odborném vzdělávání (Vyhláška 10/2005 Sb.) 
 • Zákonem o pedagogických pracovnících (Zákon 563/2004 Sb.)
 • a dalšími souvisejícími zákonnými mormami České republiky
Na základě školské legislativy České republiky byla zpracována školní legislativa VOŠMT, zejména pak
 • Akreditovaný vzdělávací program "Misijní a teologická činnost"
 • Školní řád
 • Vnitřní řád domova mládeže
 • Školní poradenské pracoviště
 • Stipendijní řád
 • Školská rada - volební řád
 • Organizační řád a jiné dokumenty
Žádám všechny pedagogické pracovníky školy i všechny studenty, 
 1. aby se s uvedenými školními normami seznámili 
 2. aby své seznámení s těmito normami potvrdili na formuláři pod následujícím odkazem
 3. aby v následujícím formuláři navrhli případné změny
Potvrzuji, že jsem se seznámil/seznámila se školní legislativou VOŠMT uvedenou na této úřední desce - klikněte zde