Školní poradenské pracoviště

Příručka mentoringu na VOŠMT 2017-18.pdf

Příručka pro mentoring studentů