Školská rada & volební řád

Školská rada při VOŠMT

Členy školské rady při VOŠMT jsou:

Volební řád pro volby do školské rady.pdf