Akreditovaný vzdělávací program

VOŠMT Vzdělávací program Misijní a teologická činnost (v. 2019).pdf

Vzdělávací program VOŠMT

Zřizovací listina VOŠMT.pdf

Zřizovací listina VOŠMT

Rozhodnutí o udělení akreditace.pdf

ROzhodnutí o udělení akreditace

Zápis vzdělávacího programu do školského rejstříku.pdf

Zápis do školského rejstříku