domov mládeže

Od školního roku 2022/23 přerušil Domov mládeže při Vyšší odborné škole misijní a teologické provoz. V současné době neposkytuje ubytování žádným studentům.

Vnitřní řád domova mládeže 19. 3. 2018.docx
Režim dne domova mládeže platný od 1.9.2018.pdf

Režim Dne Domova Mládeže

Režim domova mládeže pro dny školního vyučování i pro dny pracovního volna a klasifikačního období.

Je závazný pro všechny studenty ubytované na DM.


ProvoznÍ řád Domova mládeže

Školní vzdělávací program domova mládeže pri VOŠMT - doplnění.docx

Školní vzdělávacÍ program DM