Organizační řád a jiné dokumenty

Organizační řád Vyšší odborné školy misijní a teologické.docx